1983

JUBILÆUMSTALEN – for Les Amis du Vin, 25 år

Jeg har trukket loddet med Jubilæumstalen og det opfatter jeg som en stor ære – måske er jeg også
nærmest til det, idet jeg nok er den i ”bestyrelsen” som har deltaget i færrest vinsmagninger og
dermed har noget at indhente og – i hvert fald på det principielle plan – flest hjerneceller tilbage og
er vist også yngst, når det kommer til stykket?!
Hvad skal man så sige til eller om en forening på 25 år – forholdsvis ung, men dog ”one of a kind”
eftersom vi er den eneste overlevende LADV’er i DK – og det er der for mig at se en helt klar grund
til og den grund baserer sig entydigt på to personer, som med flid, ihærdighed og entusiasme
gennem alle årene har drevet denne hvad jeg vil kalde ”interesseorganisation” – enevældigt ja, men
til alles tilfredshed. Det har, ind i mellem været hårdt arbejde, men sådan er frivilligt arbejde ☺
Inden jeg vil causere videre over nogle særlige årstal, vinoplevelser og hvad der ellers sker i DK og
ude i verden, vil jeg gerne vi giver et klap til formand og frue – som vi alene kan takke for at vi
sidder her i dette festlige lag.
Der har været inviteret til mange smagninger i dette regi – forud for denne 169 for at være helt
præcis. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed at formanden er en anelse frankofil og hvis nogen
skulle være i tvivl, så bortset fra den lidt usikre start med en italiener for 25 år siden, så har 69 af de
169 været rene franske smagninger.
Jeg har dog ikke i sinde at trætte jer med en gennemgang af hver eneste af disse, men da jeg føler at
have fået frie hænder vil jeg koncentrere mig om nogle få skelsættende årstal i foreningens virke
Årstal LADV
skete udenfor foreningen
Dankort introduceres – og i løbet af 1983 gennemførtes 78.552 dankortbetalinger – Dankort er ikke noget denne forening har taget til sig – man gik så at sige direkte fra kontanter/check til netbank – I mange år var LADV den eneste grund vi havde for at stadig I 1983 hittede en engelsk gruppe UB 40 med meget apropos med ”Red, red wine” I Danmark var det måske eftervirkninger af rødvin, der gjorde sig gældende i grandprixet, nemlig ”Kloden drejer” den med rejehoppet I 1983 steg afgiften på bordvin fra kr. 10,05 til kr. 10,725 (!) – og Monty Python havde et hit i biograferne med ”The meaning of life” Ude i verden blev der pillet ned: Berlin muren på Scheelsminde, hvor der i øvrigt har og andre steder sat hindringer op: massakren på Smagningen var med ”Janoueix” – i et Birthe Kjær – og det var måske lidt af en Afgiften på bordvin i 89 var steget til kr. 12,60 Ude i verden var der også krise – konflikt i medlemmerne om at træde til og stå for Bosnien gav måske ikke dønninger ift. vin, arrangementer – og det skete – men det er nok ingen tvivl om at de franske atomprøvesprængninger ved Muroroa har lidt ubodelig skade for den franske vineksport – så selv om Frankrig besluttede at stoppe, så var vi nogen der fandt ud af at anden vin også kunne drikkes . I al krisen var der også sket det glædelige at afgiften på bordvin var faldet – ja faktisk næsten halveret til kr. 6,55 Og på filmlærredet kunne helten over alle helte Mel Gibson ses i ”Braveheart” – jo, jo trods krise var der håb! Uden sammenligning i øvrigt, så var det også i som bortset fra et en enkelt udskiftning 1998 at Viagra blev introduceret! ”Titanic” var uden tvivl årets film, men vigtigst var at foreningen holdt sig oven vande, og afgiften på bordvin var igen steget til 7,05 – og det er den vist stadig?! Vi mener ikke at det var en tilfældighed at vores smagning af Australske, næste . NewZealandske og ikke mindst vin fra Tasmanien faldt sammen med en kongelig 8/10 forlovelse – vi havde jo i invitationen annonceret forlovelsen, så det var jo kun passende at kronprinsen dagen forinden offentliggjorde det – det opfatter vi som en kongelig blåstempling af LADV aktiviteter! Som en opsummering på de 25 år kan det konstateres, at vi har smagt på mindst 1.400 vine, brugt i hvert fald 500 timer sammen, så det er da ikke så sært, at vi synes vi kender hinanden og synes om at være her. Thomas, Else, Ivar, Carl og jeg – vi tager ½-1 år ad gangen, og ser hvad det bringer – og indtil nu har det frivillige arbejde været så sjovt, at vi - hvis I vil – fortsætter. Derfor vil jeg gerne at vi rejser os og udbringer en skål for foreningen – For Les Amis du Vin - SKÅL

Source: http://lesamisduvin.dk/Smagninger/2008/022808_Jubi_Smagning/Jubil%E6umstale.pdf

Ta80 acute coronary syndromes - clopidogrel: information for the public

NHS National Institute for Clinical Excellence Clopidogrel in the treatment of non-ST-segment-elevation acute coronary syndrome Understanding NICE guidance – information for people with non-ST-segment-elevation acute coronary syndrome, their families and carers, and the public Information about NICE Technology Appraisal 80 Clopidogrel in the treatment of non-ST-segmen

Dr. j.e. dillberger, chairman

health and genetics 2011 Deerhound Health Survey Results – Part 3 results of our most recent health survey, Table 2. Factor VII Test Results in 199 Hounds testing and adverse reactions to anesthesia, Test Results the terms “male” and “bitch” when designating dogs of a particular sex, and the terms “hound” or “Deerhound” when referring to dogs of either or

Copyright 2014 Pdf Medic Finder