C3am.nl

Zorg na beroerte blijft hier achter bij
buitenland

4 juli 2009 | Het Financieele Dagblad Door: Elgersma, K. Het artikel van Elsbeth Reitsma en Albert Hagedoorn over de sterk versnipperde zorg bij de aanpak van beroerten (CVA's) is me recht uit het hart gegrepen (FD 22 juni). Op basis van de ervaring van meer dan acht jaar na de zware CVA van onze zoon Pieter (27) durf ik nog een stap verder te gaan in de analyse van de problematiek. De zorg van CVA-patiënten is in Nederland niet alleen sterk versnipperd en inefficiënt, maar ook onder de maat en vaak sterk achtergebleven bij het buitenland. In het UMCG werd de zorg voor onze zoon niet perfect gecoördineerd, waardoor hij ondervoed raakte. Hij kreeg verkeerde medicijnen en hem werden impliciet mogelijkheden tot revalidatie onthouden. Men zou een standaardprotocol moeten hebben om deze hard voor hun leven vechtende patiënten te onderzoeken op voedselintake in relatie tot de stress, die ze ondergaan. Pieter is een grote en brede vent van bijna twee meter, die op een gegeven moment nog maar 59 kg woog. En met zo'n uitgehongerd lijf moet je dan maandenlang een absolute topprestatie leveren! Op de mediumcare-afdeling van het UMCG kregen alle CVA-patiënten standaard het achterhaalde antipsychoticum Haldol voorgeschreven, zodat ze rustig en suf bleven, terwijl CVA-patiënten voor hun herstel juist zoveel mogelijk moeten worden geprikkeld. Als dan ook nog duidelijk wordt dat een bijwerking van Haldol kan zijn het opwekken van (nieuwe) hersenbloedingen, dan ga je denken in termen als 'misdadig' . In het vervolgtraject bij de revalidatie is ons gebleken dat veel nieuwere inzichten Nederland na tientallen jaren nog niet hebben bereikt. De secretaris van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen blijkt na lang aandringen om informatie geen kennis te hebben van een therapie (in dit geval de constraint induced-therapie), die in ons omringende landen al decennialang succesvol is. Ook andere medici blijken regelmatig moeite te hebben met voorgestelde behandelingen, naar onze mening vooral omdat zij zelf niet de mogelijkheid hebben die uit te voeren. Ondanks de barrières die ook ziektekostenverzekeringen dan nog opwerpen, blijkt zo'n constraint induced-therapie in het Universitair Medisch Centrum van Jena bepaald goedkoop te zijn en met uiterst eenvoudige middelen tot belangrijke structurele verbeteringen te leiden. Wel moet met een aanspraak op EU-wetgeving worden afgedwongen dat de ziektekostenverzekering betaalt. Voorts blijkt dat de bureaucratie in een ziekenhuis maar een fractie hoeft te zijn van de in ons land gebruikelijke: de gehele intake voor een behandeling van 2,5 week bleek in Jena nog geen vijf minuten te duren en resulteerde in een perfect gecoördineerde zorg voor onze zoon. Het wordt hoog tijd dat de politiek zich eens druk gaat maken. De gevolgen van een CVA - die gemiddeld 40.000 Nederlanders per jaar treft - zijn heel ingrijpend. En anders dan aan de brand in het Catshuis, waarover de politiek zich zo druk heeft gemaakt, is er aan die gevolgen nog wel wat te doen. Drs. Klaas Elgersma EMFC RC is manager shared service centrum en controller van de Agrarische Bedrijfsverzorgingsgroep te Wirdum, Friesland. Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad

Source: http://www.c3am.nl/user/file/zorg_na_beroerte_blijft_hier___fd_4_juli_2009_reactie.pdf

acbaonline.com

Copyright 2003. American Cavy Breeders Association. All rights reserved ANTIBIOTICS What I Use I will discuss the commonly used antibiotics forkidneys and can potentially cause fatal antibiotic-cavies and describe several medical situations where Iinduced diarrhea in cavies. I personally use Amikacinwould, or have, used them. I must point out that eachbecause its side effects are report

ted.to

THE DVD SHOW - "The Alan Silver Brady Anniversary Show" 1. pacing in his robe. It is near airtime and he is not happy. Nearby, dressed up, are LAURA, BUDDY and SALLY, who are alittle concerned but afraid to say anything. I'm sure he'll be here any minute, Alan. Oh, yeah? Which minute? How about the next one? Thirty minutes to air. Live air. I need those rewrites, or my comeback will tur

Copyright 2014 Pdf Medic Finder