Ät normala mängder av fet mat och strunta i kolesterolvärdena

Ät normala mängder av fet mat och strunta i
kolesterolvärdena!

På senare tid kommer allt fler forskningsrapporter med uppgifter om att vi blivitgrundlurade när det gäller vår rädsla för högt kolesterol.
I veckotidningen ALLAS (nr 10/2005, 3 - 9 mars) och Ica-kuriren nr 15/2005 8-15 aprilfinns lättlästa artiklar om matfett och hälsa som baseras på dagens vetenskap ochbeprövad forskning. Eftersom det tyvärr fortfarande förekommer att vårdcentraler, läkare,livsmedelsverket, dietister, m.fl. fungerar som ambassadörer för margarinindustrinsprodukter, får dessa artiklar en att fundera på hur lätt samhällets rådgivare kan vilseledasom företagen bara använder rätt kanaler och tillvägagångssätt.
Hur många är det inte som fått och följt rådet, skaffa en ask bredbar eller en flaskaflytande Becel om du har högt kolesterolvärde. Var rädd om ditt hjärta, ät fet mat och strunta i kolesterolvärdena!
Det låter helt vansinnigt, om nu reklamen, läkarna och dietister skulle ha rätt att högt
kolesterolvärde skadar hjärtat. Läs nedan artikeln och vad några av landets ledande
forskare säger i tidningen om detta.

Sedan slutet av 1980-talet har vi blivit uppmanade att leva fettsnålt. Att köpanyckelhålsmärkta livsmedel med låg fetthalt och att försöka äta mindre mättat fett. Det villsäga sådant som finns i kött, smör, grädde med mera.
Mer än 300 000 svenskar äter kolesterolsänkande mediciner, statiner, för över en och enhalv miljard kronor. Årligen!Trots det är hjärt- kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken.
Forskarna finner ständigt nya så kallade "riskmarkörer" för hjärtsjukdomar. Idag finnsöver 250 stycken. Men utöver rökning och högt blodtryck, är det den feta maten och dehöga kolesterolvärdena som det talas mest om.
Ändå konstaterade den kände svenske auktoriteten och tidigare professorn i medicin, Lars
Werkö
, redan för tio år sedan i en skrift utgiven av hjärt-lungfonden, att det inte längre
var möjligt att bara relatera hjärtattacker till fet mat och höga blodfettsvärden.
Fransmännen, som ju vräker i sig ost och gåslever, har inte högre kolesterolvärden än
övriga västvärlden. Och lika få hjärtattacker som i Japan! Likaså har det varit känt under
alla år att eskimåer och masajfolket i Afrika har ett mycket stort intag av mättade fetter,
men är befriade från många av våra sjukdomar.
Han framhöll också att vår ekonomi, hur vi har det hemma i familjen och på jobbet och
vårt sociala nätverk, spelar en mycket stor roll för hur våra blodkärl och vårt hjärta
fungerar.
Sedan dess har det kommit flera studier, publicerade i de mest ansedda vetenskapligatidskrifterna typ Science och respekterade dagspress som New York Times, som pekar påfettets överdriva betydelse för hjärt-kärlsjukdomar. Mer än 30 studier med över 150.000individer har visat att de som hade fått en hjärtattack inte hade ätit mer mättat fett eller mindre fleromättat fett än andra människor.
Alldeles innan jul framkom samma resultat i den jättelika kost/cancer studien med 28 000deltagare som pågår i Malmö.
- Även om man äter mycket fett, upp till 45 procent fett i kosten, så ökar det inte risken
för hjärt- och kärlsjukdomar, säger forskaren vid Universitetssjukhuset i
Malmö, Margrét Leósdóttir.
- Min uppfattning är att det inte verkar som det totala fettintaget har något med hjärt-
kärlsjukdomar att göra.
- Det är kvaliteten på fettet som räknas, fortsätter Margrét Leósdóttir. Vissa typer av
enkelmättat och fleromättat fett skyddar hjärtat, medan mättat fett varken tycks göra till
eller från.
- De farliga fetterna är de industriellt framställda transfetterna, som bildas när man
härdar fetter. Flera studier visar ett klart samband mellan dessa onaturliga fetter och högre
dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar.
- Det vi kommit fram till är långt ifrån nytt. Flera stora studier har visat detsamma.
Vi är på rätt väg men riktlinjer tar oerhört lång tid att ändra och kräver mycket starka
bevis. Vi har bidragit med ytterligare ett strå till stacken.
Lever lika länge
Christer Enkvist, överläkare och medicinsk rådgivaren åt sjukvårdsledningen i Västra
Götaland skrev nyligen en lång debattartikel i Dagens Nyheter där han belyste de
felaktigheter som varit i fettdebatten. Det är kolhydraterna, inte det naturliga mättade
fettet, som gör oss feta och med högsta sannolikhet även ligger bakom den
diabetesexplosion som skett de senaste åren.
- Vad jag vet finns inte en enda studie som visar att mättat fett är farligt för hjärtat.
Det finns så många exempel på detta, ändå är det hopplöst att nå fram med budskapet.
- Det råder en totalt förstoppad syn. Sanningen om "det farliga fettet" bygger på
otillräckligt kontrollerade resultat från den medicinska vetenskapen. Det är skrämmande
och utnyttjas av livsmedels- och margarinindustrin, anser överläkare Enkvist som också
ifrågasätter vem som egentligen är expert.
- När är man mest expert? När man studerar vetenskapen eller när man studerar
verkligheten.
- Hjärnan består till mycket stor del av kolesterol som behövs för samspelet och
funktionen mellan olika nervceller. Hur är det då med mentala sjukdomar som demens
och Alzheimer, som också anses ha ett samband med fetman? Kanske är sambandet för
lite fett? Att det finns ett tidsmässigt samband mellan ökningen i läs- och skrivsvårigheter,
dyslexi, och fettskräcken är också en intressant iakttagelse, tillägger Christer Enkvist.
Just detta att kopplingen höga kolesterolvärden inte behöver betyda risk för hjärtsjukdom
är det synsätt docent Uffe Ravnskov i Lund försöker övertyga sina kolleger om.
Han är den i Sverige som tidigast och längst började fördjupa sig i ämnet. Han är idag
fristående forskare och har samlat läkare, vetenskapsmän och forskare över hela världen i
ett internationellt nätverk av kolesterolskeptiker för att ge kolesterolet upprättelse. (de
finns på www.thincs.org) I sin bok The Cholesterol Myths (Kolesterolmyten) analyserar
han systematiskt flertalet stora studier och kommer fram till att:
Kolesterol inte är ett dödligt gift, utan en livsviktig substans.
Din kropp producerar tre till fyra gånger mer kolesterol än du får i dig genom födan. Ochju mindre kolesterol du äter, desto mer tillverkar din kropp.
En diet med lite mättat fett och kolesterol kan inte sänka ditt kolesterol mer en några fåprocent.
De kolesterolsänkande medicinerna, statinerna (världens mest sålda läkemedel) är farligaför hälsan. Vid alla djurförsök har de visat sig vara cancerogena. Detta kan bero på attstatiner defacto sänker kolesterolhalten i blodet och ett stort antal studier har visat att lågtkolesterol är en riskfaktor för cancer.
- Risken tillbakavisas av statinforskarna med argumentet att även tio årsstatinbehandling inte ökat cancerförekomsten. Tio års rökning framkallar inte hellerlungcancer enligt cigarettillverkarna, är Ravnskovs kommentar.
- Dessutom är det fel. I en av statinstudierna där alla patienterna var 70 år eller äldreökade cancerdödligheten mer än hjärtdödligheten minskade Effekten av statinbehandling är tveksam, anser Ravnskov som menar att statinernas effektpå hjärtat beror på andra mekanismer än den sänkta kolesterolhalten. I studien med demest gynnsamma resultaten minskade dödligheten bara med några procent efter sex årsbehandling. Och tyvärr överskuggas detta av att dödligheten ökar mer i andra åkommor,som t.ex. cancer.
- Sedan "kolesterolkampanjen" drogs igång i 1989 här i Sverige har vi bombarderatsmed "fakta" hur farligt det är. Men faktum är att det finns inget vetenskapligt underlag föratt höga kolesterolvärden är farligt för hjärtat, säger han.
- Det hela bygger på statistik som kan tolkas på olika sätt. Men att ändra på envedertagen "sanning" tar väldigt lång tid och möter mycket motstånd, menar UffeRavnskov.
- Länge trodde jag att vi skulle tvingas vänta på att denna anti-kolesterol-generationen skulle dö ut, men nu börjar det vända och allt fler tycks förstå att det inte ärde animaliska fetterna som orsakar hjärt- och kärlsjukdomar.
Nödvändigt ämne
Uffe Ravnskovs råd till alla svenskar är att helt enkelt inte bry sig om sinakolesterolvärden eftersom i stort sett alla obduktionsstudier visat att personer med lågtkolesterol blir lika åderförkalkade som personer med högt kolesterol.
Det är givetvis mycket kontroversiellt att våga uppmana som ovan. Och vem vågar taansvar för sin egen hälsa och följa rådet när vi i åratal fått höra att man riskerar allvarligahjärtsjukdomar, kanske med dödlig utgång, om man nonchalerar sina kolesterolvärden?Ja det är inte lätt för Uffe Ravnskov heller, han får oftast hela etablissemanget mot sig ochhar både hånats och förlöjligats. Men han står fast vid sin åsikt att kolesterol inte är farligtför hjärtat. Tvärt om faktiskt. Och ny på senare tid har all tillgänglig forskning vista atthan haft rätt hela tiden.
- Kolesterol är en väldigt nyttig, livsnödvändig substans. Det behövs för att tillverkaolika hormoner, för hjärnans utveckling och funktion och som byggmaterial till våraceller.
- Om kolesterol är en riskfaktor är det enbart hos unga och medelålders män och intei alla länder. Men 90% av alla hjärt-kärlsjukdomar drabbar personer över 65 år.
- Hos kvinnor och äldre har majoriteten av stora studier visat att kolesterol inte är en riskfaktor. Tvärt om har minst sex studier visat att äldre med hög kolesterolvärde leverlängst.
- Människor med lågt kolesterol drabbas lika ofta av plack i blodådrorna,åderförfettning, som de med höga värden.
Livsstilen avgör
Men varför har vi då olika kolesterolnivåer. Och varför sänks de vid exempelvis motion?Är det kanske inte bra att sänka dem då? - Jag tror vi ska se kolesterolet som en skyddsfaktor, säger Uffe Ravnskov, om vimotionerar sjunker kolesterolnivån, då behöver vår kropp förmodligen inte så mycket avjust detta skydd. Den klarar sig tack vare annat skydd som motionen ger.
- Redan vid födseln har vi olika kolesterolnivåer. Ibland går de upp ibland ner. Tillexempel så höjer en kolhydratrik kost kolesterolnivåerna.
Margrét Leósdóttir, i Malmö kost-cancerstudien påpekar att det är fettet alena som blirsyndabocken, men det handlar om betydligt mer.
- Personer som äter mycket fett äter ofta mindre fibrer, mindre frukt, mindregrönsaker men mer kalorier, påpekar hon.
- De äter alltså inte enbart mycket fett, de får inte i sig alla de skyddande ämnen somkan motverka hjärt-kärlsjukdomar. Man måste alltså titta på livstilen i sin helhet när manvärderar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
Vad ska vi äta?
Man kan ganska enkelt sammanfatta, att de matråd som kolesterolexperterna påvårdcentralerna rekommenderar kanske är den största boven i dramat eftersom flera avdem innehåller härdade fetter.
Prova istället naturlig mat, gjord på rena råvaror utan kemisk bearbetning eller medkemiska tillsatser. Mycket frukt och mycket grönsaker, helst så mörka som möjligt ifärgen.
Alla fetter utom de kemiska transfetterna/härdade fetter (se nedan) är ok. Dessa är direktskadliga och bör alltid undvikas.
Mättade fetter som finns i mjölk, grädde, smör ost, kött, kokosfett tycks varken göra tilleller från.
Enkelomättat fett som finns ibland annat oliv- och rapsolja, nötter, mandlar, frön ochavokado är direkt skyddande för hjärtat.
Fleromättat fett, som finns bland annat i margariner, är mer tveksamt. Det har längeansetts, och anses fortfarande av många dietister och livsmedelsverket, som nyttigt. Meneftersom ett fleromättat fett inte är stabilt utan oxiderar lätt finns misstankar om att det kanöka risken för cancer (en svensk studie har visat på ökad risk för bröstcancer ochprostatacancer) och även åderförkalkning. Orsaken tros vara att immunförsvaretförsämras.
Fett och kolesterolförespråkarna avråder från margarin (se nedan). Ha smör eller Bregottpå mackan. Och stek i smör, enkelomättade rapsoljor eller en mix av båda.
Starkast bevis för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar anses så kallademedelhavskost ha. Mycket grönsaker, frukt, nötter, frön, fibrer, fisk och kött Och relativthöga fettintag, 35% av de skyddande enkelomättade fettsyrorna i olivolja.
Denna typ av kost minskar risken av att drabbas av hjärtsjukdomar mycket tydligt jämförtmed traditionell "hjärtsund" mat där man uppmanas minska på mättat fett, välja magravarianter av kött, fisk och fågel samt att alltid köpa nyckelhålsmärkt.
Sedan handlar det faktiskt inte bara om mat. Att sluta röka, regelbundet motionera ochstressa mindre är, eller borde vara, en självklarhet för den som är rädd om sitt hjärta.
Margarin - gott eller ont?
Fleromättade fettsyror har länge ansetts bättre för hjärtat än mättade, därför
rekommenderas nästan alltid margarin istället för smör. I synnerhet nu när nästan alla
svenska margariner inte innehåller härdat fett.
Men civilingenjören och miljökämpen Gunnar Lindgren är en av dem som bestämt
avråder från att använda margarin.
- Margarin är den mest genomkemikaliserade produkt jag känner till. Jag jämställer
den med skokräm och anser inte att det är ett livsmedel, konstaterar Gunnar Lindgren.
Glöm alla varningar om kolesterol
Har doktorn mätt dina blodfetter och sagt till dig att äta mindre fett och bara ett ägg i veckan?Byt doktor och glöm vad han sa! Kolesterolvärdet säger inget alls om din hälsa, säger UffeRanskov.
Myten om kolesterolet har bitit sig fast, inte bara i vanligt folks medvetande utan tyvärr ocksåhos dem som borde veta bättre: läkarna.
Men kolesterol och andra blodfetter är inget farligt gift i kroppen som vi ska försöka bli avmed, utan en kroppsproducerad och högst nyttig beståndsdel som gör att vi fungerar och mårbra. Och lever längre!Stora undersökningar har visat att äldre med höga kolesterolvärden lever längre och inte allslika ofta dör av en hjärtattack som de med låga värden.
Det är tvärtemot vad man trott och fortfarande tror på många håll.
Docent Uffe Ravnskov är pensionerad specialist i invärtesmedicin i Lund. Han har ägnatmycket tid åt att granska det vetenskapliga underlaget för påståenden om kolesteroletsfarlighet och bland annat skrivit en bok i ämnet, ”Kolesterolmyten”.
Uffe Ravnskov betraktar kolesterolvärdet som en indikator på samma sätt som feber, somvisar att något är på gång i kroppen.
– Ingen tror att vi botar människor genom att sänka febern, säger han. Det gör vi inte hellergenom att sänka kolesterolvärdet.
Blodfetterna har många olika funktioner i kroppen. De transporterar byggmaterial och
näring ut till cellerna men har också en roll i immunförsvaret och skyddar oss mot infektioner.
En undersökning från San Francisco, där 100 000 friska människor deltog under femton års
tid, visade till exempel att människor med låga kolesterolvärden oftare drabbades av
infektioner än de med höga. Det är troligen förklaringen till att äldre med högt kolesterol leverlängre än generationskamrater med lågt kolesterol.
Blodfetterna varierar dessutom, både mellan individer och hos samma person. Stress ökar tillexempel kolesterolhalten medan motion och avslappning sänker den.
Vad vi äter spelar däremot mycket liten roll. Kroppen producerar själv sitt kolesterol. Iblandbehöver den mera, ibland mindre.
Så då behöver ingen de kolesterolsänkande medicinerna, inte heller de hjärt-kärlsjuka?Så enkelt är det inte. Statiner (till exempel Lipitor, Crestor), som används vid hjärt-kärlsjukdom, har många olika effekter. De förbättrar blodkärlens inre ytor, de minskar riskenför blodproppsbildning och de har en antiinflammatorisk effekt på kärlen. Allt till priset avmånga sidoeffekter. Sambandet mellan vad vi äter, hur vi rör oss, hur vi lever och vår hälsa är mycket merakomplicerat än vad ett enkelt blodfettsprov kan visa.
– Om hundra år kommer man att skratta lika mycket åt idén att sänka kolesterolet som vinumera skrattar åt forna tiders åderlåtning, tror Uffe Ravnskov.
Men äggen och smöret då? Spelar det alls ingen roll för blodfetterna vad man äter?Bara delvis. Vi äter mycket lite kolesterol i förhållande till vad vi behöver. Det mestatillverkar vi själva.
Helt kolesterolfria kalorier i form av söta drycker verkar dock kunna öka blodfetterna.
Läkaresällskapet hade en diskussion i Stockholm i februari om fettets roll i fetmaepidemin.
Där varnades för söta drycker som både stimulerar aptiten och bidrar till övervikt och till höga
blodfetter.
En allmänläkare berättade att han rekommenderat en patient med mycket höga
kolesterolvärden att sluta dricka en och en halv liter cola per dag. På 12 dagar var hans
kolesterolvärden normala.
Inflammation är boven i dramat
Så här tror många att hjärt-kärlsjukdom uppstår:När hjärtats kärl blir åderförkalkade får blodet svårare att passera. Om det blir mycket trångtkan hjärtat ta skada eftersom det inte får tillräckligt med syresatt blod. I värsta fall kan detbildas en propp som kan utlösa en infarkt. Då dör en del av hjärtmuskeln av näringsbrist.
Åderförkalkningen beror inte på för mycket blodfetter. Mycket talar för att inflammatoriskaprocesser i kärlväggen är det som utlöser blodproppen. (Det finns ett samband mellan tillexempel tandköttsinflammation och kärlpålagringar.) Förkalkningen kan ses som kroppensförsök att reparera skadan i kärlväggen.
Hur dina blodfetter är sammansatta spelar ingen roll för den här processen. Det ärinflammationen som är boven i dramat, inte blodfetterna.
Blodfetter bygger upp
Blodfetter är samlingsnamnet på alla fetter som transporteras med blodet ut i våra celler för attbygga upp dem och hålla dem friska.
Kolesterol används både till att bygga cellväggar och för produktion av hormoner och D-vitamin. Det transporteras bland annat med två lipoproteiner, LDL och HDL. LDL går från levern ut i cellerna, HDL från cellerna till levern. Det mesta kolesterolet bildas i levern, enliten del får vi i oss via maten. Ju mindre vi får via maten, desto mera gör levern själv.
Lipoproteiner är som små ballonger som består av fett på insidan och protein på utsidan ochsom finns i blodet. De har många olika funktioner.
Triglycerider är fetter som finns inne i vissa lipoproteiner. Margarinet Becel säljs med hjälp av sjuksköterskor
Det tycks inte finnas någon gräns för margarinindustrins idéer när det gäller att få sinaprodukter sålda.
SE UPP MED DETTA, VARNA ALLA DU KÄNNER!Nu kan du få hjälp att mäta kolesterolhalten när du handlar i butiken. Kunderna erbjuds atttesta sina värden gratis. Vid en provtagningsstation i butiken sitter två sjuksköterskor och erbjuder gratiskolesterolprov, samtidigt som andra personer står utanför och demonstrerarkolesterolsänkande produkter som innehåller växtsteroler.
Tyvärr flockas folk vid provtagningsstationen och de flesta blir lurade att ta med produktenBecel hem.
Det mesta av det dessa sjuksköterskor säger stämmer mycket dåligt med dagens forskningutan är mer en kampanj för att sälja företagets produkter och göra svenska folket sjukare.
En av sköterskorna säger: - Kolesterolet är ett stort problem, kan man sänka halten på ett enkelt sätt blir jag somsjuksköterska glad.
- Vi talar för produkter som innehåller växtsteroler som konkurrerar med kolesterol. Densom använder produkter med växtsteroler tar inte upp kolesterol.
- De som besöker oss i dag har chansen att komma tillbaka om fyra veckor och testa sig igenoch se om det blivit någon ändring.
- Vi har gjort samma sak på flera butiker. Det här är ett sätt att träffa folk på och tala livsstilmed dem.
- De som har ovanligt höga värden rekommenderar vi att söka upp vårdcentralen.
- Dessutom är det här bra för mig, jag får betalt av företagen för att tala om livsstil.
Totalt tar hela undersökningen ungefär fem minuter. Sedan har man fått veta svaret somegentligen inte betyder någonting och ett paket Becel i varukorgen.
Källor: Allas veckotidningen (nr 10/2005, 3 - 9 mars), Ica-kuriren nr (15/2005 8-15 april)och kolestreolmyten av Uffe Ranskov

Source: http://www.utbildningscenter.se/dokument/nyhetsbrev3.pdf

Pii: s0140-6736(98)04058-6

Prognostic value of minimal residual disease in acutelymphoblastic leukaemia in childhoodJacques J M van Dongen, Taku Seriu, E Renate Panzer-Grümayer, Andrea Biondi, Marja J Pongers-Willemse, Lilly Corral, Frank Stolz, Martin Schrappe, Giuseppe Masera, Willem A Kamps, Helmuth Gadner, Elisabeth R van Wering, Wolf-Dieter Ludwig, Giuseppe Basso, Marianne A C de Bruijn, Giovanni Cazzaniga, Klaudi

Microsoft word - cagp newsletter - french translations-fr.doc

Le citalopram est-il le médicament de première intention pour traiter la dépression de fin de vie? Le trouble dépressif majeur et les symptômes dépressifs chez les personnes âgées sont parmi les problèmes cliniques courants rencontrés par les gérontopsychiatres. Un essai récent mené dans le monde réel et portant sur l’efficacité des antidépresseurs pour traiter la dépression ma

Copyright 2014 Pdf Medic Finder