Chinese kruidengeneeskunde

Chinese Kruidengeneeskunde
Westers gezien bestond er in de middeleeuwen wel verband tussen de diverse toegediende kruiden. Erwas sprake van een traditioneel systeem wat echter door de inquisitie en de westerse wetenschap werduitgebannen.Nu bestaat de westerse kruidengeneeskunde uit een grote hoeveelheid kruiden zonderverband, dit pilletje hiervoor en dat pilletje daarvoor. Hetzelfde beeld ontwikkeld zich in Zuid-Afrika enAmerika, medicijnmannen zijn een uitstervend beroep.
Heden ten dagen zijn er nog drie traditionele systemen: Een mengvorm is de Tibetaanse geneeskunst, mede door zijn geografische ligging.
Een van de oudste, op filosofie gebaseerde visies, is de plaatsing van de mens (ren) tussen hemel (tian)en aarde (di). Kruiden zijn producten van de aarde, ontstaan onder invloed van de hemel, vandaar ookgoed voor de mens, van eigen vlees en bloed. Dat de mens leeft, beweegt en ademt komt door de ren qi,welke weer beïnvloed wordt door de tian qi ( astrologie, het weer, cyclische veranderingen, orgaanklok).
Bij de kruidengeneeskunde is de qi vooral afhankelijk van de seizoenen. Belangrijk is het tijdstip van deoogst, het seizoen waarin, de plaats van het groeien (schaarse bodemgesteldheid etc).
De chinese prefereren “oude” kruiden, de tijd bewijst dat de conserveringsmethode goed was, terwijl hetwesten alles voorziet van een vervaldatum, tot dat tijdstip staan we garant, later niet meer.
Di qi is afhankelijk van de plaats en de manier van groeien. Chinese antibiotica ontstaat pas als de plantzichzelf heeft moeten verdedigen tegen aanvallen. Di qi omvat ook het juiste microklimaat (goedeGinseng komt uit de bergen, met schrale grond, guur weer zodat een plant die daar kan overleven welkracht moet hebben). De qi geeft dus een directe toepassing van de simula-regel van de homeopathie,kruiden die groeien op een koude plaats dienen voor “koude” klachten, op een vochtige plaats voor“vocht” klachten. Zo groeit Aloe Vera in de woestijn, is dus goed in staat vocht vast te houden. Westersstoppen we dit kruid dus in vochtinbrengende creme’s , terwijl voor de Clematis als tuinadvies geldt datje hem moet plaatsen aan de noordkant met zijn voetjes in het vocht. Chinees gezien wordt de Clematisgebruikt bij reumatische klachten.
Kruidengeneeskunde begint dus met kijken, bestudeer de isotoop want dit leidt al snel naar eendifferentiatie in gebruik.
file:///C|/Documents and Settings/Eigenaar/Mijn documenten/Chinese Kruidengeneeskunde.htm (1 van 6) [8-9-2002 13:24:37] Westerse farmacologie = wat zit erin, wat is het werkzame bestanddeel Chinese kruiden = wat doet het, wat brengt dit aan ren qi teweeg.
- de leer van de vier bewegingen (dit zijn er dus 6)
· Centrifugale beweging = vlottend, brengt qi van binnen naar buiten · Zinkende beweging = energie op het centrum gaan richten · Hinderende beweging = adstringeren, stopt qi beweging - De vier naturen (zijn er dus 5)
Chinese voeding is neutraal, aangevuld met warme of koele spijzen naar gelang de seizoenen, gebruik jein een dieet hete of koude dan creer je pathologie.
- De vijf smaken
file:///C|/Documents and Settings/Eigenaar/Mijn documenten/Chinese Kruidengeneeskunde.htm (2 van 6) [8-9-2002 13:24:37] Hierbij gaat het niet om de subjectieve smaak, maar om de hoedanigheid van het kruid.
De Chinezen kennen twee verschijningsvormen van kruiden, Caò (dingen zoals ze voorkomen in denatuur) en Yaò (dingen zoals je ze in de apotheek ziet, de geprepareerde kruiden).
Yaò heeft een eigen actie, deze bepaald de kwaliteit, niet de afkomst, zo kunnen Stephania enSinomenium (verschillende Caò) na hun Yaò (bereiding) dezelfde werking hebben.
Welke verschijningsvormen zijn er (hoe krijg je het op de toonbank) · decoction, gekookt (chinees = to make soup) · Jiï, in alcohol. Dit is geen trekken in alcohol, een tinctuur, maar bewaren in alcohol, waarbij dealcohol een toegevoegde waarde heeft.
· Wàn, pil (eigenlijk schijfje). Een soort bal waarvan aan stukje afgenomen wordt.
· Granulaat, een decoctie gesprayd over een drager van zetmeel of suiker waardoor de korrelsgemakkelijker te doseren, mengen en in te nemen zijn. Dit is dus een moderne methode, die tegemoetkomt aan mensen die niet uren in de keuken door willen brengen om een decoctie te maken.
Gedurende vele eeuwen beschikten de acupunctuur en de kruidentherapie over een afzonderlijktherapeutisch raamwerk. Niettemin is het gecombineerd gebruik van acupunctuur en kruiden een veelvoorkomende praktijk. Tijdens de laatste eeuwen werden herhaaldelijk pogingen tot samenvoegen van detwee therapeutische gebieden ondernomen. Zo werd een nieuwe categorie eigenschappen opgenomen dieeen primaire link zou leggen naar de acupunctuur theorie, namelijk de meridiaangerichtheid (meridiaantropisme). Hiervoor werden de diverse kwaliteiten van alle kruiden bekeken om na te gaan welke file:///C|/Documents and Settings/Eigenaar/Mijn documenten/Chinese Kruidengeneeskunde.htm (3 van 6) [8-9-2002 13:24:37] meridiaansystemen en daarmee verbonden orgaanfuncties er door werden beïnvloed.
Dit alles tesamen heeft geleid tot de volgende hedendaagse indeling van de chinese kruiden: a. Warme kruiden die de oppervlakte vrijmaken b. Koude kruiden die de oppervlakte vrijmaken f. Hitte klaren en zomerhitte verwijderen 4 Kruiden die water reguleren en vocht draineren a. Kruiden die de vochthuishouding reguleren b. Kruiden die het urineren bevorderen en gemakkelijker maken c. Kruiden die damp verdrijven bij geelzucht 6 Kruiden die het inwendige verwarmen en koude verdrijven file:///C|/Documents and Settings/Eigenaar/Mijn documenten/Chinese Kruidengeneeskunde.htm (4 van 6) [8-9-2002 13:24:37] a. Kruiden die de shen kalmeren en ankeren b. Kruiden die het hart voeden en de shen kalmeren 14 Kruiden die de lever kalmeren en wind afzwakken 15 Kruiden die slijm oplossen en hoest bedaren c. Kruiden die hoest bedaren en astma verlichten file:///C|/Documents and Settings/Eigenaar/Mijn documenten/Chinese Kruidengeneeskunde.htm (5 van 6) [8-9-2002 13:24:37] Voor de indeling van de diverse kruiden zoals bekend in de chinese Materia Medica verwijs ik naar degoed verkrijgbare boeken over chinese kruiden.
Ik hoop dat ik een tipje van de waas van geheimzinnigheid die over de chinese kruiden hangt heb kunnenoplichten. Niet zozeer de chinese kruiden zijn “anders”, maar hun toepassing is anders dan wij in hetwesten gewend zijn.
file:///C|/Documents and Settings/Eigenaar/Mijn documenten/Chinese Kruidengeneeskunde.htm (6 van 6) [8-9-2002 13:24:37]

Source: http://www.bbeks.nl/chinese%20kruidengeneeskunde.pdf

Spc-axura-en with marked changes.doc

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Axura 10 mg film-coated tablets. 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each tablet contains 10 mg of memantine hydrochloride (equivalent to 8.31 mg memantine). For excipients, see section 6.1. 3. PHARMACEUTICAL FORM Film-coated tablets. The film-coated tablets are white to off-white, centrally

Microsoft word - renovation_05.doc

Datum: Januar 2005 Redakteur: Olaf Strubelt Holding on to existing buildings but finding new uses for them. Schalksmühle / Germany. The volume of renovation work being performed in existing buildings is almost one-and-a-half times the number of new buildings being built. In keeping with this trend, Kaiser offers a comprehensive product range specially for renova

Copyright 2014 Pdf Medic Finder